Διεθνής Έκθεση Κύπρου "Εκπαίδευση και Καριέρα" 2021

16-17 Οκτωβρίου 2021, Λευκωσία, Κύπρος

ΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ ΜΑΣ

Σημείωση: Ο κάθε εκθέτης φέρει ευθύνη για την παροχή ορθών πληροφοριών προς το κοινό, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του κάθε οργανισμού.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον κατάλογο εκθετών σε μορφή pdf

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22800600, 22800700

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: moec@moec.gov.cy   

Ιστοσελίδα: www.moec.gov.cy

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ)

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αγλαντζιάς 75, 2112 Αγλαντζιά, Τ.Θ. 24812, 1304 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22404800 / 824

Ιστοσελίδα: www.hhic.ac.cy   

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@hhic.moec.gov.cy

Το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ) είναι ένα ιστορικό ινστιτούτο δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για επαγγελματική ειδίκευση στον τομέα της ξενοδοχειακής, επισιτιστικής και ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας.

Το ΑΞΙΚ προσφέρει δύο προγράμματα σπουδών πλήρους φοίτησης στη Ξενοδοχειακή και Τουριστική Διεύθυνση και στις Μαγειρικές Τέχνες, μέσα από τα οποία προετοιμάζει κατάλληλα τους φοιτητές του για άμεση εργοδότηση και ανέλιξη σε εποπτικό, μεσοδιευθυντικό επίπεδο ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει τη συνέχιση των σπουδών των φοιτητών του στην Κύπρο και το εξωτερικό. Τα προγράμματα συνδυάζουν την ευρεία πρακτική εξάσκηση και στοχευμένη επαγγελματική εξειδίκευση με την ανάπτυξη της δημιουργικής, κριτικής σκέψης και όλων των απαιτούμενων ικανοτήτων και στάσεων ηγεσίας και φιλοξενίας για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στην ξενοδοχειακή, επισιτιστική και ευρύτερη τουριστική βιομηχανία. Η εισδοχή στα προγράμματα πλήρους φοίτησης γίνεται μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας ή κατόπιν αίτησης υποψηφίων του εξωτερικού. Πέραν των προγραμμάτων πλήρους φοίτησης, το ΑΞΙΚ προσφέρει επίσης προγράμματα μικρής διάρκειας, επιμορφωτικά και ταχύρρυθμα προγράμματα.

Αποστολή του ΑΞΙΚ είναι η τροφοδότηση της ξενοδοχειακής, επισιτιστικής και ευρύτερα τουριστικής βιομηχανίας με άρτια καταρτισμένο και ειδικευμένο προσωπικό καθώς και η προώθηση πολιτικών και πρωτοβουλιών για αναβάθμιση των επιπέδων ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της βιομηχανίας.

Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ)

Διεύθυνση: Γωνία Κίμωνος και Θουκιδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22800651, 22800653

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@mieek.ac.cy

Ιστοσελίδα: www.mieek.ac.cy

Τα ΜΙΕΕΚ είναι Δημόσια Σχολή Ανώτερης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Προσφέρουν, δωρεάν, υψηλής ποιότητας προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, διετούς κύκλου, σε αναπτυσσόμενους τομείς, παρέχοντας στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας την ευκαιρία απόκτησης, βελτίωσης ή αναβάθμισης των επαγγελματικών τους προσόντων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστούν ικανότεροι και αποτελεσματικότεροι για απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας, κυπριακή και ευρωπαϊκή.

Σκοπός των ΜΙΕΕΚ είναι η προσφορά σύγχρονων Προγραμμάτων Σπουδών, τα οποία παρέχουν επιστημονικές, τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες εντάσσουν ομαλά και αποτελεσματικά τους/τις σπουδαστές/ριες στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, χαρακτηρίζονται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα προς τις ραγδαία επιτελούμενες αλλαγές στην απασχόληση, την οικονομία, τα επαγγέλματα και το περιεχόμενο των επαγγελμάτων. Ως αποτέλεσμα, τα προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών σε κάθε επαρχία μεταβάλλονται ανάλογα με τη ζήτηση, τις ανάγκες της αγοράς αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών σε ανθρώπινο δυναμικό με εξειδικευμένη κατάρτιση.

Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α.)

Διεύθυνση: Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22800931

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ysea@schools.ac.cy

Ιστοσελίδα: www.moec.gov.cy/ysea

Αποστολή της ΥΣΕΑ είναι η παροχή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής σε μαθητές/μαθήτριες της Μέσης Εκπαίδευσης και άλλους νέους.

Μέσω της ατομικής ή/και ομαδικής Συμβουλευτικής διερευνώνται προσωπικά θέματα, καθώς και θέματα που αφορούν στις μαθησιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων. Η Συμβουλευτική διαδικασία έχει στόχο τη στήριξη και ενδυνάμωση των ατόμων, καθώς και την αναγνώριση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν τις καταλληλότερες γι’ αυτούς αποφάσεις.

Η Συμβουλευτική Επαγγελματικής Αγωγής εστιάζει σε θέματα που αφορούν  στις εκπαιδευτικές επιλογές και την επαγγελματική σταδιοδρομία των μαθητών/τριών και άλλων νέων, αναλόγως των αναγκών τους.

Επιπλέον, όπου αυτό κρίνεται βοηθητικό, γίνεται χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων (τεστ) ή ερωτηματολογίων επαγγελματικού προσανατολισμού, με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης απόφασης, η ανάλυση των οποίων, εντάσσεται στη συμβουλευτική διαδικασία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Εκπαιδευτικής Έκθεσης, Καθηγητές/Καθηγήτριες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής θα παρέχουν πληροφορίες και καθοδήγηση στο κοινό σε σχέση με:

 • Eπιλογές Μαθημάτων, Κατευθύνσεων και Ειδικοτήτων στα Λύκεια και Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Παγκύπριες Εξετάσεις και Σύστημα Πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας
 • Θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας

Υπηρεσία Εξετάσεων

Διεύθυνση: Μεγάρων 23 Στρόβολος, 2032, Λευκωσία

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22582900

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: yp_exetaseon@moec.gov.cy

Ιστοσελίδα: www.moec.gov.cy/ypexams

Αντικείμενο ενασχόλησης της Υπηρεσίας Εξετάσεων, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης του ΥΠΠΑΝ,  είναι η οργάνωση και η διεξαγωγή Εξετάσεων, οι οποίες διέπονται από εγκυρότητα, διαφάνεια και αξιοπιστία.  Η Υπηρεσία Εξετάσεων, πέραν της μέχρι τώρα ευθύνης της για την οργάνωση, διεξαγωγή και εξαγωγή των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων, των εξετάσεων για σκοπούς διορισμών ή προαγωγής στα διάφορα Κυβερνητικά Τμήματα, Ημικρατικούς Οργανισμούς, Υπηρεσίες του Ευρύτερου Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα, των Εξετάσεων για Ορκωτούς Μεταφραστές, των Εξετάσεων Διαπίστωσης Διαφόρων Επιπέδων Γλωσσών, των Κυβερνητικών Εξετάσεων Δακτυλογραφίας/Στενογραφίας και των Εξετάσεων του Νέου Συστήματος Διορισμού στην Εκπαίδευση, έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διοργάνωση των Εξετάσεων για Πρόσληψη στο Δημόσιο, από την υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων μέχρι την ετοιμασία των αποτελεσμάτων. Η οργάνωση εξετάσεων για τόσο μεγάλους αριθμούς ατόμων, απαιτεί πολύπλοκες και πολυεπίπεδες εργασίες, οι οποίες διεκπεραιώνονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων με επιτυχία εντός αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων.

Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας (Υ.Φ.Μ.)

Διεύθυνση: Τεύκρου 6, 1066 Λευκωσία

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22804002

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: grants@moec.gov.cy

Ιστοσελίδα: www.moec.gov.cy/ypiresia_foititikis_merimnas

Αποστολή της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης, είναι η παραχώρηση της κρατικής φοιτητικής μέριμνας (φοιτητική χορηγία και φοιτητικά επιδόματα). Σύμφωνα με τον περί Παροχής Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015 έως 2020, η φοιτητική χορηγία παραχωρείται σε οικογένεια που είναι μόνιμος κάτοικος στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και έχει τέκνο φοιτητή που σπουδάζει στην Κύπρο ή το εξωτερικό,  σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό κλάδο σπουδών. Δικαιούχος της φοιτητικής χορηγίας μπορεί να είναι και ο ίδιος ο φοιτητής, εφόσον, αυτός έχει δημιουργήσει δική του οικογένεια ή είναι ορφανός ή εγκαταλειμμένος. Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών, στον κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον η οικογένεια πληροί τα εισοδηματικά, περιουσιακά και άλλα κριτήρια που καθορίζονται στον εν λόγω νόμο. Σύμφωνα με τον υπό αναφορά Νόμο, τα φοιτητικά επιδόματα παραχωρούνται για την επιδότηση συγκεκριμένων αναγκών, αφού ληφθούν υπόψη οικονομικά, περιουσιακά, κοινωνικά και άλλα κριτήρια. Οι δικαιούχοι φοιτητικών επιδομάτων προκύπτουν μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων τους, η οποία γίνεται βάσει συστήματος μοριοδότησης που προσμετρά τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (Κυ.Σ.Α.Τ.Σ.)

Διεύθυνση: Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22806357

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@kysats.ac.cy

Ιστοσελίδα: www.kysats.ac.cy

Το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. είναι το αρμόδιο σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από αναγνωρισμένα ιδρύματα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή από αξιολογημένα/πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών. Λειτουργεί και ως εθνικό κέντρο πληροφόρησης για την εκπαίδευση. Ιδρύθηκε το 1996 με βάση τις πρόνοιες των περί «Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών» Νόμων του 1996 μέχρι το 2016. Η νομοθεσία του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας μέσω του Νόμου 24 (ΙΙΙ)/2001, που η Κύπρος έχει υπογράψει και επικυρώσει. Το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. συμμετέχει ως πλήρες μέλος των δικτύων European National Information Centres και National Academic Recognition Information Centres (ENIC – NARIC) και MERIC (Mediterranean Recognition Information Centres) από την έναρξη των εργασιών του το 2000.

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (Δι.Π.Α.Ε.)

Διεύθυνση: Λεωφόρος Λεμεσού 5, 2112 Λευκωσία

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22504340

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@dipae.ac.cy

Ιστοσελίδα: www.dipae.ac.cy

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) είναι Ανεξάρτητη Αρχή αρμόδια για τη διασφάλιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου και για την υποστήριξη των διαδικασιών που προνοούνται στη σχετική νομοθεσία για τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης και των προγραμμάτων σπουδών τους. O Φορέας βασίζει τις διαδικασίες του για την εξωτερική αξιολόγηση των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Γραμμές (ESG) και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF). Mε σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης αυτογνωσίας και λογοδοσίας του έχει τύχει αξιολόγησης και έχει ενταχθεί στους πλέον σημαντικούς οργανισμούς διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας. O Φορέας έχει, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία, διευρυμένες αρμοδιότητες, μεταξύ των οποίων είναι:

 • Ιδρυματική, Τμηματική και Προγραμματική Αξιολόγηση και Πιστοποίηση της ανώτερης εκπαίδευσης.
 • Έλεγχος της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης στη βάση των Ευρωπαϊκών Προτύπων και Κατευθυντήριων Γραμμών.
 • Αξιολόγηση της ποιότητας των διασυνοριακών μορφών εκπαίδευσης, που προσφέρονται από ιδρύματα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε χώρες μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες.
 • Έλεγχος των προϋποθέσεων παροχής διασυνοριακής εκπαίδευσης από ιδρύματα του εξωτερικού στη Δημοκρατία.
 • Έλεγχος της δια- ιδρυματικής συνεργασίας των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης.
 • Η παροχή πληροφοριών για την πιστοποίηση ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης.

Οι κατάλογοι των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης, των αξιολογημένων και πιστοποιημένων προγραμμάτων, καθώς και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Φορέα.

Ο Φορέας είναι:

 • Αναγνωρισμένος από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιατρικής Εκπαίδευσης (WFME)
 • Εγγεγραμμένος στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας (EQAR)
 • Πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διασφάλισης Ποιότητας (ENQA)
 • Πλήρες μέλος του Διεθνούς Δικτύου Διασφάλισης Ποιότητας και Πιστοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης (INQAAHE)
 • Συνδεδεμένο μέλος (affiliate member) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων (EUA)
 • Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εξ Αποστάσεως και Ηλεκτρονικής Μάθησης (EDEN)

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διεύθυνση: Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22894288

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: irs@ucy.ac.cy

Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) είναι ένα σύγχρονο ακαδημαϊκό ίδρυμα που ιδρύθηκε μόλις πριν από τρεις δεκαετίες. Αυτό έχει συμβάλει στον δυναμισμό και τον καινοτόμο χαρακτήρα του. Η αφοσίωσή του για την αριστεία στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, το έχει καταστήσει ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στην Ευρώπη, όπως αποδεικνύεται από τις συνεχείς ανόδους στις παγκόσμιες κατατάξεις (#601-700 στη λίστα της Σαγκάης 2020). Ταυτόχρονα, o διεθνής χαρακτήρας του και η συνεργασία του με κορυφαία ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ERASMUS, έχουν κατατάξει το ΠΚ στα 200 κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως κάτω από την ηλικία των 50 ετών (#84). Οι 8 Σχολές και τα 22 Τμήματά του προσφέρουν μια σειρά από προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, ενώ οι ακαδημαϊκοί του, με τις ερευνητικές δημοσιεύσεις τους παγκοσμίως προσφέρουν στο ΠΚ πρωτοποριακό πλεονέκτημα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΠΚ μπορούν να επωφεληθούν από την τελευταίας τεχνολογίας υποδομή, τις υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητών, τις υποτροφίες και το υψηλό ποσοστό εργοδότησης μετά το τέλος των σπουδών τους.

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο

Διεύθυνση: Βύρωνος 30, 1096 Λευκωσία

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22817770

Ιστοσελίδα: https://cyprus.representation.ec.europa.eu/index_en

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο έχει την εντολή να:

 • Στηρίζει την Προέδρο και ολόκληρη την Επιτροπή στην αλληλεπίδρασή τους με την Κύπρο
 • Προωθεί έναν μόνιμο πολιτικό διάλογο με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, τα κοινοβούλια, τους κοινωνικούς εταίρους, άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών. Η Αντιπροσωπεία προετοιμάζει και υποστηρίζει τις επισκέψεις μελών του Κολλεγίου των Επιτρόπων και ανώτερων υπαλλήλων της Επιτροπής και, κατά περίπτωση, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης
 • Ενεργεί ως η φωνή της Επιτροπής στην Κύπρο και προβάλλει επικοινωνιακά την ΕΕ στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διατηρώντας άμεσες επαφές με τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά μέσα ενημέρωσης και προσφέροντάς τους υπηρεσίες Τύπου και μέσων ενημέρωσης
 • Συνεργάζεται με τους πολίτες, την ακαδημαϊκή κοινότητα, την κοινωνία των πολιτών, τους κοινωνικούς εταίρους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, και διοργανώνει δραστηριότητες επικοινωνίας, διαλόγου και άλλες δραστηριότητες προβολής σχετικά με τις προτεραιότητες και τις πολιτικές της ΕΕ, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης
 • Παρέχει στην Πρόεδρο και στην Επιτροπή γνώσεις, αναλύσεις και συμβουλές για τη χώρα σχετικά με τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Κύπρο, με σκοπό την ενημέρωση της χάραξης πολιτικής και της πολιτικής επικοινωνίας της ΕΕ

Το έργο των Αντιπροσωπειών συμπληρώνεται από τα κέντρα Europe Direct, τα οποία παρέχουν πληροφορίες και επικοινωνούν με τους πολίτες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η Επιτροπή έχει Αντιπροσωπείες στις πρωτεύουσες και των 27 κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και Περιφερειακά Γραφεία στη Βαρκελώνη, τη Βόννη, τη Μασσαλία, το Μιλάνο, το Μόναχο και το Βρότσλαβ. Συνεργάζονται στενά με τα Γραφεία Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPLO) στα κράτη μέλη.

Στη διάρκεια της έκθεσης Εκπαίδευση και Καριέρα, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο διοργανώνει δύο ενημερωτικά εργαστήρια/παρουσιάσεις:

«Με ποιο βιογραφικό θα έχεις τη δουλειά που επιθυμείς στα σίγουρα;»

Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2021

11:00-12:00

16:30-17:30

Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021

15:00-16:00

18:00-19:00

«Τεχνικές για μια επιτυχημένη συνέντευξη για δουλειά»

Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2021

15:00-16:00

18:00-19:00

Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021

11:30-12:30

16:30-17:30

Κέντρα Europe Direct

Στην Κύπρο υπάρχουν 3 κέντρα Europe Direct:

 1. Europe Direct Λευκωσίας – Πανεπιστημίου Κύπρου

https://europedirectucy.eu

 1. Europe Direct Λεμεσού / Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

http://europedirect.cut.ac.cy

 1. Europe Direct Λάρνακας / Δήμος Λάρνακας

http://eudirectlarnaca.eu/

Τμήμα Εργασίας – Ευρωπαϊκά Δίκτυα Κινητικότητας

Διεύθυνση: Κλήμεντος 9, 1061 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22400820

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: akafouros@dl.mlsi.gov.cy

Tο Περίπτερο του Τμήματος Εργασίας «ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» φιλοξενεί φέτος τα πιο κάτω Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Δίκτυα, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για εργαλεία κινητικότητας που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

 • Το EUROGUIDANCE Κύπρου (www.euroguidance.gov.cy) έχει ως κύρια αποστολή του την παροχή ποιοτικής πληροφόρησης σε άτομα που παρέχουν ή ζητούν καθοδήγηση στην Κύπρο (συμβούλους καθοδήγησης, άνεργους, γονείς, μαθητές, φοιτητές, κ.ά.) αναφορικά με ευκαιρίες κινητικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, και την αντίστοιχη ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών για την Κύπρο.
 • To Δίκτυο EURES (www.eures.europa.eu, eures.gov.cy) έχει ως στόχο να ενημερώνει, να παρέχει συμβουλές και να βοηθά στην τοποθέτηση σε κατάλληλη εργασία, ευρωπαίους πολίτες που αναζητούν εργασία στις 32 ευρωπαϊκές χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ. Κύρια αποστολή του είναι η καταπολέμηση της ανεργίας και η διαχείριση των ελλειμματικών δεξιοτήτων που παρατηρούνται σε όλη την Ευρώπη μέσω της κινητικότητας των εργαζομένων.
 • Your First EURES Job/REACTIVATE 35+ (yourfirsteuresjob.eu). Τα Πρόγραμμα Χρηματοδότησης YOUR FIRST EURES JOB / REACTIVATE 35+ είναι πρόγραμμα κινητικότητας για εξεύρεση εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία παρέχουν χρηματοδότηση για την διεξαγωγή συνεντεύξεων διατροφής και διαμονής στο εξωτερικό, μαθήματα γλώσσας και άλλα. Στόχος τους να βοηθήσουν τους Ευρωπαίους πολίτες να βρουν εργασία, κατάρτιση η μαθητεία σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ από αυτό που κατοικούν. Επίσης, βοηθά τους εργοδότες να βρουν το εργατικό δυναμικό που χρειάζονται για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό
 • Εθνικό Σημείο Επαφής για την Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων. Το Τμήμα Εργασίας ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων (www.mlsi.gov.cy/dl) παρέχει πληροφορίες σε Κύπριους και Ευρωπαίους πολίτες για την διαδικασία άσκησης κατοχυρωμένων επαγγελμάτων (π.χ. ιατρός, κτηματομεσίτης, αρχιτέκτονας κτλ) στην Κύπρο ή άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ και γενικότερες πληροφορίες για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.
 • Δίκτυο EURODYSSEE (eurodyssee.eu). To Τμήμα Εργασίας, μέσω του προγράμματος δίνει την ευκαιρία σε νέους 18-32 ετών να αποκτήσουν εργασιακή πείρα (occupational/vocational training) για περίοδο 4-7 μηνών) σε μία από τις περιοχές-μέλη του προγράμματος EURODYSSEE. Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση κόστους διαβίωσης και διαμονής, ασφαλιστική κάλυψη και δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης εντατικών μαθημάτων ξένης γλώσσας κατά την περίοδο κατάρτισης.

Πανεπιστήμια Τσεχίας – Πανεπιστήμιο Καρόλου

Διεύθυνση: Πικάσσο 5, 4044 Γερμασόγεια, Λεμεσός

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 99804787

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: olympiagym@cytanet.com.cy

Αγγλόφωνα Προγράμματα Σπουδών

Ιατρική και Οδοντιατρική, Πανεπιστήμιο Καρόλου

 • 3η Ιατρική Σχολή στην Πράγα – Γενική Ιατρική
 • Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου στο ΗRADEC KRALOVE – Γενική Ιατρική και Οδοντιατρική

Πανεπιστήμιο Κτηνιατρικών και Φαρμακευτικών Σπουδών Brno

 • Σχολή Κτηνιατρικής Ιατρικής – Κλάδος Ιατρικής Ζώων
 • Φαρμακευτική Σχολή

Φυσική Αγωγή και Φυσιοθεραπεία, Πανεπιστήμιο Καρόλου

 • Σχολή Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού
 • Σχολή Φυσιοθεραπείας στην Πράγα

Ινστιτούτο Τσέχικης Γλώσσας και Προκαταρτικών Μαθημάτων (Foundation)

Προετοιμασία για φοίτηση σε τσεχόφωνα και αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών.

Σχολή Οικονομικών Σπουδών Πράγας

 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

British Council

Address: 1-3 Aristotelous Street, 1011 Nicosia, Cyprus

Contact Phone: 99693446

Email: pantelitsa.michael@cy.britishcouncil.org

Website: www.britishcouncil.com.cy

Το British Council δημιουργεί δεσμούς και σχέσεις κατανόησης και εμπιστοσύνης ανάμεσα σε ανθρώπους που ζουν στη Βρετανία και σε άλλες χώρες μέσω των τεχνών και του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της αγγλικής γλώσσας.

Βοηθάμε τους νέους να αποκτήσουν τις δεξιότητες, την εμπιστοσύνη και τις διασυνδέσεις που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να συμμετέχουν σε ισχυρές και χωρίς αποκλεισμούς κοινότητες. Τους υποστηρίζουμε στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και στην απόκτηση υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και διεθνώς αναγνωρισμένων προσόντων. Μέσα από τις τέχνες και τον πολιτισμό, προωθούμε τη δημιουργική έκφραση, την ανταλλαγή ιδεών και ενθαρρύνουμε τη δημιουργική πρωτοβουλία.

Λειτουργούμε στην Κύπρο από το 1940. Κάθε χρόνο, συνεργαζόμαστε με χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικούς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, καλλιτέχνες και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο «Emphasys Centre»

Διεύθυνση: Π. Δημητρακοπούλου 3 Α-Δ, 1090 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22663010

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@emphasyscentre.com

Ιστοσελίδα: www.emphasyscentre.com

Tο Emphasys Centre λειτουργεί από το 1998 ως Κέντρο Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Ψηφιακής Ανάπτυξης. Το Emphasys Centre είναι αναγνωρισμένο από το ΥΠΠΑΝ. Το φάσμα των εργασιών του διακρίνεται σε 4 τομείς:

 • Το Τμήμα Ψηφιακής Κατάρτισης το οποίο προσφέρει μια μεγάλη σειρά από σεμινάρια επαγγελματικής ανέλιξης, καθώς και σεμινάρια για βελτίωση των δεξιοτήτων όλων των ατόμων τα οποία σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την εισαγωγή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Τα σεμινάρια όπως προγραμματισμός και ρομποτική, game design με εξοπλισμό Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality), τρισδιάστατος σχεδιασμός και εκτύπωση, προγραμματισμός Drone, δεξιότητες STEAM και επιχειρηματικότητας, προσφέρονται τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από το πρόγραμμα Erasmus+ KA1 Learning Mobility (https://erasmuscoursescyprus.com/).

 • Το Εκπαιδευτικό Τμήμα το οποίο προσφέρει σε μαθητές και επαγγελματίες πιστοποιημένα προγράμματα για απόκτηση ψηφιακών προσόντων.
 • Το Ερευνητικό Τμήμα το οποίο συνεργάζεται με ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών στην Ε.Ε. για την ετοιμασία, εφαρμογή, διαχείριση και συντονισμό ερευνητικών έργων κάτω από διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως Erasmus+, AMIF, AAL, CERV, Horizon Europe.
 • Το Τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικών Προγραμμάτων ασχολείται με τον σχεδιασμό και τη δημιουργία διαφόρων ψηφιακών εργαλείων, ιστοσελίδων, εκπαιδευτικών πλατφόρμων, εφαρμογών και ψηφιακών μοντέλων αξιολόγησης.

Το Emphasys Centre είναι ενεργό μέλος του European Digital Learning Network (DLEARN) το οποίο εκπροσωπείται σε διάφορες ευρωπαϊκές επιτροπές και του Ευρωπαϊκού δικτύου CONNECT –INTERNATIONAL.

Alexander College

Διεύθυνση: Άρτας 2, 7102 Αραδίππου, Λάρνακα, Κύπρος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24532373

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@alexander.ac.cy

Ιστοσελίδα: https://alexander.ac.cy/

Το Alexander College στη Λάρνακα σε συνεργασία με το Canterbury Christ Church University (CCCU), προσφέρει Βρετανικά πτυχία στην Κύπρο. Το Πανεπιστήμιο ακολουθεί αυστηρά μέτρα ελέγχου ποιότητας, διασφαλίζοντας ότι το Alexander College ανταποκρίνεται σε όλα τα προγράμματα σπουδών με προδιαγραφές και επίπεδο σπουδών αντίστοιχο με αυτό του Πανεπιστημίου.

Προσφερόμενα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

Προπτυχιακά

 • LLB(Hons) Law
 • BSc Business Management
 • BSc Business Administration & Finance*
 • BSc Accounting & Finance
 • BSc Hospitality Management
 • BSc Computer Science with Gaming Development*
 • BDes Fashion**
 • BDes Graphics**
 • BDes Photography**
 • BDes Interior**

Μεταπτυχιακά

 • MBA International
 • MBA with Specialization in Management/ Procurement*
 • MSc Tourism & Event Management
 • LLM International Business and Law***

Επίσης προσφέρεται:

 • Level 6 Diploma (Postgraduate) Accounting & Finance (9 ACCA exceptions) που απευθύνεται σε κατόχους πτυχίου σε συναφή κλάδο και ολοκληρώνετε σε 12 μήνες.

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διεύθυνση: Λεωφόρος Γιάννη Κρανιδιώτη 33, 2220 Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22411600, 22411720, 22411710

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: marketing@ouc.ac.cy

Ιστοσελίδα: www.ouc.ac.cy

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα σύγχρονο και πρωτοπόρο δημόσιο πανεπιστήμιο, με έδρα τη Λευκωσία. Υιοθετώντας και εφαρμόζοντας την ευέλικτη μεθοδολογία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, πέτυχε να χαράξει νέες προοπτικές στις πανεπιστημιακές σπουδές και τη δια βίου μάθηση.

Ως δημόσιο πανεπιστήμιο το ΑΠΚΥ είναι ισότιμο με όλα τα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του κόσμου, ανεξάρτητα από την εκπαιδευτική μεθοδολογία που ακολουθούν, συμβατική ή μη. Τα προγράμματα σπουδών του ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιστήμης, κοινωνίας και οικονομίας, ενώ είναι απόλυτα εναρμονισμένα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων ECTS.

Η φοίτηση στο ΑΠΚΥ προσφέρει την ευελιξία και τη δυνατότητα σε όλους να αξιοποιήσουν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης και τα κατάλληλα διαδραστικά εργαλεία, ώστε να αποκτήσουν στο δικό τους χρόνο και τόπο έναν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών εγνωσμένου κύρους.

Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus

Διεύθυνση: University Avenue 12-14, Pyla, 7080 Larnaka, Cyprus

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24694000

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: admissions@uclancyprus.ac.cy

Ιστοσελίδα: www.uclancyprus.ac.cy

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου UCLan Ηνωμένου Βασιλείου. Το μητρικό μας πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1828, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πλουσιότερα πανεπιστημία του Ηνωμένου Βασιλείου και κατατάσσεται ανάμεσα στο 6.5% των καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως (CWUR 2020/21). Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus λαμβάνουν Δύο Πτυχία, ένα από το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus και ένα από το UCLan UK, που τους προσφέρουν αναγνώριση σε Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 30, 3036 Λεμεσός, Κύπρος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 

25002500, 25002710, 25002711, 25002139

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kep@cut.ac.cy, c.demetroullas@cut.ac.cy

Ιστοσελίδα: www.cut.ac.cy

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο στη Κύπρο με έδρα τη πόλη της Λεμεσού. Παρά τη σύντομη ιστορία του, το Πανεπιστήμιο κέρδισε διεθνή αναγνώριση και έχει καταφέρει να καταταγεί σε διεθνείς δείκτες για τη περίοδο 2019-2021 ως το κορυφαίο πανεπιστήμιο σε Κύπρο και την Ελλάδα. Το ΤΕΠΑΚ με στόχο την αριστεία στην έρευνα, έχει επιτύχει να κερδίσει πάνω από 250 επιχορηγούμενα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα με άνω των 44 εκατομμυρίων ευρώ σε αξία. Επί του παρόντος, περίπου 3.000 φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στις 6 Σχολές, 1 Κέντρο Γλωσσών και 13 Τμήματα του Πανεπιστημίου. Μέσα από αυτές τις σχολές το Πανεπιστήμιο προσφέρει μια ποικιλία τίτλων σπουδών πρώτου πτυχίου, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου.

College of Business Studies Cyprus – Κολλέγιο Επιχειρηματικών Σπουδών Κύπρου

Διεύθυνση: Κωστάκη Παντελίδη 3, Στρόβολος 2057, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22459090

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@cbscy.ac.cy

Ιστοσελίδα: https://cbscy.ac.cy/

Το CBS φιλοδοξεί να είναι ένα κορυφαίο Κολέγιο ικανό να προσφέρει αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα στον τομέα των Επιχειρηματικών Σπουδών στον τόπο μας αλλά και διεθνώς. Εστιάζοντας στην παροχή υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκών προσόντων στους φοιτητές του και μέσω της έρευνας στοχεύει να γίνει ένας σημαντικός συντελεστής στην κοινότητά μας προσφέροντας λύσεις σε σημαντικά προβλήματα της κοινωνίας. Φιλοδοξία του είναι να καθιερωθεί ως η πρώτη επιλογή για κάθε φοιτητή που επιλέγει να έχει καριέρα στον ευρύτερο επιχειρηματικό τομέα.

ECSS Everyday Counseling and Student Services

Διεύθυνση: Λόρδου Βύρωνος 65, 6023 Λάρνακα, Κύπρος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24400027 / 96350778

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: maria@everyday-university.com

Ιστοσελίδα: www.everyday-counseling.com

Το γραφείο συμβουλευτικής μαθητών και φοιτητών EVERYDAY COUNSELING έχει έδρες του την Λάρνακα, Πάφο, Επαρχία Αμμοχώστου και Λευκωσία. Το δίκτυο συνεργατών του γραφείου ξεπερνάει τα 175 Πανεπιστήμια σε περισσότερες από 30 χώρες. Η φιλοσοφία τους βασίζεται στο ότι η επιλογή πανεπιστημίου πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια που θα εγγυηθούν την επαγγελματική επιτυχία του φοιτητή μετά από τις σπουδές. Με τη καθοδήγηση και την εμπειρία των αδειούχων συμβούλων τους μπορούν οι μαθητές να επιλέξουν το Πανεπιστήμιο με βάση τα ακαδημαϊκά, οικονομικά ή και κοινωνικά κριτήρια.

Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου

Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου

Διεύθυνση: Λεωφ. Ηρώων 6, 2371 Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία, Κύπρου

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22392840

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: csmm@cing.ac.cy

Ιστοσελίδα: www.cing.ac.cy

Η Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου (ΣΜΙΚ) είναι η μεταπτυχιακή σχολή του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ). Η ΣΜΙΚ εδρεύει στις εγκαταστάσεις του ΙΝΓΚ, προσφέροντας στους φοιτητές μια μοναδική ακαδημαϊκή εμπειρία αφού συνδυάζει διδακτέα μαθήματα μαζί με έρευνα, σε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια, στους τομείς της νευρολογίας, γενετικής και βιοϊατρικών επιστημών. Οι φοιτητές αποκτούν εργασιακή εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.  Πιστοποιημένα προγράμματα ΣΜΙΚ: MSc Μοριακή Ιατρική, MSc Ιατρική Γενετική, MSc Νευροεπιστήμη, MSc Βιοϊατρική Έρευνα, PhD Μοριακή Ιατρική, PhD Ιατρική Γενετική, PhD Νευροεπιστήμη. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.

American University of Cyprus, Larnaka Campus

Address: Ammochostou Avenue 52, Larnaka 6019, Cyprus

Contact Phone: 24209000

Email: info@aucy.ac.cy, admissions@aucy.ac.cy

Website: https://aucy.ac.cy

The American University of Cyprus (AUCY), located in the heart of Larnaka, aims to become a leading centre of excellence in education and raise academic standards in Cyprus, by empowering its graduates and postgraduates through programs based on intensive practical training, innovative curricula and modern equipment.

Affiliations: UMass – USA / CASS Business School – Paris                          

The Faculties:

Faculty of Business Administration and Economics

 • Department of Management & Marketing
 • Department of Accounting & Finance

Faculty of Arts and Humanities

 • Department of Design
 • Department of Psychology

Faculty of Sciences and Technology

 • Department of Computer Sciences
 • Department of Aeronautical & Space Engineering

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22515000

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: hrda@anad.org.cy

Ιστοσελίδα: www.cing.ac.cy

Η ΑνΑΔ είναι νομικό πρόσωπο με τριμερές Διοικητικό Συμβούλιο.

Αποστολή της ΑνΑΔ είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς, για την ικανοποίηση των αναγκών της οικονομίας μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής του κράτους.

Δραστηριότητες

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΔΡΑΝΟΥΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 • Στελέχωση Επιχειρήσεων και Κατάρτισης μέσα στις Επιχειρήσεις
 • Τοποθέτηση σε Επιχειρήσεις / Οργανισμούς για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας
 • Κατάρτιση για Βελτίωση της Απασχολησιμότητας

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

 • Μονοεπιχειρησιακή Κατάρτιση
 • Πολυεπιχειρησιακή Κατάρτιση
 • Εναλλακτικές Μορφές Μάθησης

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 • Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων
 • Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 • Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης και Κατάρτισης
 • Αξιολόγηση Δραστηριοτήτων
 • Προγραμματισμός

The Cyprus Institute

Address: Konstantinou Kavafi 20, Aglantzia 2121, Cyprus

Contact Phone: 22208614

Email: office.school@cyi.ac.cy

Website: www.cyi.ac.cy

The Cyprus Institute is an internationally recognized research institution which offers accredited graduate degree programs.

The programs are embedded in the Institute’s cross-disciplinary research activities and students have access to a number of state-of-the-art facilities including a solar research facility, a high-performance computing facility a mobile laboratory for archaeological analyses and many more multi-disciplinary facilities.

Studies can be jointly pursued with internationally recognized institutions with which The Cyprus Institute has established collaborations for joint degrees.

The language of instruction is English.

Financial support opportunities are available for top students. For more information, please visit www.cyi.org.cy

Πρεσβεία της Ιταλίας

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 11, Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22357635

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: nicosia.culturale@esteri.it

Η Πρεσβεία της Ιταλίας θα σας καλωσορίσει στο περίπτερο 61. Μπροσούρες από Ιταλικά Πανεπιστήμια, πληροφορίες για το πώς και τι να σπουδάσετε στην Ιταλία.

Τα ιταλικά πανεπιστήμια κατατάσσονται σε ψηλή θέση στην ευρωπαϊκή και διεθνή εκπαιδευτική σκηνή, χάρη στην εξαίρετη ακαδημαϊκή παράδοση αιώνων, τις εξαιρετικές δομές, τους υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικούς και τα ενημερωμένα προγράμματα κατάρτισης.

Οι σπουδές στην Ιταλία επιτρέπουν στους ξένους φοιτητές να γνωρίσουν μια χώρα με μεγάλη πολιτιστική και καλλιτεχνική κληρονομιά, η οποία προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία προσωπικού εμπλουτισμού, όπου ο πολιτισμός και η παράδοση συνυπάρχουν με το μοντέρνο και το στυλ.

Ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε στο περίπτερο μας. Ciao!

Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου

Διεύθυνση: Λεωφόρος Στροβόλου 59, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22459335

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@ifchypre.org

Ιστοσελίδα: www.ifchypre.org

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου παρέχει μαθήματα γαλλικών για παιδιά, εφήβους και ενήλικες και είναι υπεύθυνο για την οργάνωση εθνικών εξετάσεων Γαλλικής Γλώσσας όπως τα DELF, DALF, TCF, DFP και DAEFLE. Διοργανώνει επίσης πολιτιστικές εκδηλώσεις (μουσική, κινηματογράφο, εκθέσεις, διαλέξεις).

Campus France

Το Campus France είναι ένα δημόσιο ίδρυμα για την προώθηση της γαλλικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό και την υποδοχή ξένων φοιτητών και ερευνητών στη Γαλλία. Ενθαρρύνει τη διεθνή κινητικότητα και διαχειρίζεται προγράμματα υποτροφιών και το δίκτυο αποφοίτων.

Το Campus France που στεγάζεται στους χώρους του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου και υπό την αιγίδα της Γαλλικής Πρεσβείας, παρέχει στους ξένους φοιτητές και ερευνητές όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστούν για να έρθουν στη Γαλλία.

Science Po Paris

Το Science Po Paris ξεχωρίζει ως πανεπιστήμιο παγκόσμιας κλάσης, με διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία, μια πολυπολιτισμική κοινότητα και ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών. Τομείς: Νομικά, Οικονομικά, Ιστορία, Πολιτικές Επιστήμες, Κοινωνιολογία, Δημοσιογραφία, Δημόσιες Υποθέσεις (+Προγράμματα στα Αγγλικά).

INSA Rouen

Το INSA Rouen ανήκει στο 1ο εθνικό δίκτυο δημόσιων σχολών μηχανικών. Τομείς: Πληροφοριακά συστήματα, Πολιτικός μηχανικός και βιώσιμες κατασκευές, Ενέργεια, Χημεία, Έλεγχος βιομηχανικών και περιβαλλοντικών κινδύνων (+ δίγλωσσα προγράμματα).

Université d’Artois

Το Université d’Artois είναι ένα πανεπιστήμιο σε ανθρώπινη κλίμακα που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό προπτυχιακό και μεταπτυχιακό σύστημα «LMD». Τομείς: Λογοτεχνία, Ξένες Γλώσσες, Νομικά, Οικονομικά, Διοίκηση, Ανθρώπινες Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Επιστήμες, Τεχνολογία, Υγεία.

IUT Lyon I

Το IUT Lyon I εκπαιδεύει τεχνικούς υψηλού επιπέδου που μπορούν είτε να μπουν άμεσα στο εργατικό δυναμικό ή/και να αναλάβουν ανώτερες σπουδές (12 DUT Majors, 4 πανεπιστημιακά διπλώματα, 42 επαγγελματικά πτυχία). Τομείς: Βιολογία, Χημικές / Φαρμακευτικές Βιομηχανίες, Δημόσια Έργα, Ενέργεια, Βιομηχανική Μηχανική, Ηλεκτρισμός, Ηλεκτρονικά, Διαχείριση, Πληροφοριακά Συστήματα, Λογισμικό και Δίκτυα.

Σπουδές στη Γερμανία

Διεύθυνση: Νικηταρά 10, 1080 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22790021, 22790014

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sprach-1@niko.diplo.de, ku-10@niko.diplo.de

Ιστοσελίδα: https://nikosia.diplo.de/

Η Γερμανική Πρεσβεία και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) παρέχουν γενικές πληροφορίες και εξειδικευμένες συμβουλές σε φοιτητές σχετικά με σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γερμανίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για προγράμματα σπουδών στην αγγλική γλώσσα για τίτλους Bachelor και Master, καθώς και για υποτροφίες που παρέχονται από τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών και από άλλα γερμανικά ιδρύματα. Το Ινστιτούτο Γκαίτε στη Λευκωσία παρέχει πληροφορίες σχετικά με προγράμματα γερμανικής γλώσσας τόσο στη Κύπρο όσο και στη Γερμανία για όλες τις ηλικίες (από 4 ετών) και για όλα τα επίπεδα: Επίπεδο A1: Start Deutsch 1/ Fit in Deutsch; A2: Start Deutsch 2/Fit in Deutsch; B1: Goethe-Zertifikat; B2: Goethe-Zertifikat B2, C1: Goethe-Zertifikat C1, C2: Goethe-Zertifikat C2/Großes Deutsches Sprachdiplom/GDS και TestDaf, την εξέταση πιστοποίησης γνώσεων στη γερμανική γλώσσα που απαιτείται για την εισδοχή σε οποιοδήποτε γερμανικό πανεπιστήμιο.

Σπουδές στην Ευρώπης / Προετοιμασία για Σπουδές Ιατρικής

Διεύθυνση: Σκιάθου 30, 4005 Λεμεσός, Κύπρος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 99634912

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@eurostudiescy.com

Ιστοσελίδα: https://eurostudiescy.com/

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ:

Δίνονται στο μαθητή, όλες οι πληροφορίες για δίδακτρα, προϋποθέσεις πρόσβασης, κόστος ζωής, ποιότητα των Πανεπιστημίων, κ.α. σε σχέση με όλες  τις δυνατές επιλογές για φοίτηση σε Διεθνή Προγράμματα Σπουδών που προσφέρουν Δημόσια Πανεπιστήμια σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Δανία, η Σουηδία, η Τσεχία κ.α.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η eurostudiescy, πρωτοπόρος σε θέματα εκπαίδευσης, δίνει τώρα στους μαθητές τη δυνατότητα, να αξιοποιήσουν τη σύγχρονη τεχνολογία και να ολοκληρώσουν τα μαθήματα προετοιμασίας τους, για Ιατρική, από την άνεση του δικού τους χώρου.

Η εκπαιδευτική μας πλατφόρμα, σας δίνει τη δυνατότητα να προετοιμαστείτε για τις εισαγωγικές εξετάσεις Ιατρικών Σχολών σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, η Ιταλία και η Τσεχία. Τα προγράμματα μας βοηθούν το μαθητή να βελτιώσει τις γνώσεις του και να αποκτήσει απαραίτητες δεξιότητες. Τα ποσοστά επιτυχίας μας ανέρχονται στο 60%.

Afxentiou Czech Studies – Ιατρικές Σχολές Τσεχίας

Διεύθυνση: Λάρνακος 31, 1046 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22345093, 99605010, 99477799

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: afxentioueducation@gmail.com

Ιστοσελίδα: http://czechuniversities-cyprus.com

Το γραφείο μας αντιπροσωπεύει οχτώ Τσέχικα Πανεπιστήμια σε Κύπρο και Ελλάδα για Σπουδές στην Ιατρική, Οδοντιατρική, Φυσιοθεραπεία, Φαρμακευτική και Κτηνιατρική.

Intercollege & Ναυτική Ακαδημία Κύπρου

Διεύθυνση: Μάρκου Δράκου 8, 2409 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22842500

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@intercollege.ac.cy

Ιστοσελίδα: www.intercollege.ac.cy

Από το 1980, το Intercollege, πρότυπο Κολέγιο στην Κύπρο, έχει συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το σύνθημα μας, «Αριστεία στην Εκπαίδευση» αποτελεί δέσμευσή μας να παρέχουμε εκπαίδευση Αριστείας με κατάλληλα προσοντούχο και άρτια καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό.

Η αριστεία αυτή αντανακλάται επίσης, στις εργαστηριακές και ακαδημαϊκές μας εγκαταστάσεις, στις διοικητικές μας δομές καθώς και στις υπηρεσίες υποστήριξης των φοιτητών μας.

Η αυξημένη συμμετοχή των φοιτητών μας σε προγράμματα Erasmus+ ενισχύει τη φοιτητική τους εμπειρία, καθώς και την προσωπική και ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη.

Τα ολιγάριθμα αλλά κορυφαία προγράμματα σπουδών μας προσφέρουν στους φοιτητές μας δυναμικές οδούς επαγγελματικής κατεύθυνσης με τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 4-ετή Πτυχία και 2-ετή Διπλώματα.

2-ετή Διπλώματα:

 • Επισιτιστικές Τέχνες
 • Μηχανική Αυτοκινήτου
 • Τεχνικός Μηχανολογικών εγκαταστάσεων

4-ετή Πτυχία:

 • Διεύθυνση Επισιτιστικών Τεχνών
 • Αισθητική
 • Ναυτική Επιστήμη*

* σε συνεργασία με τη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου

International Student Identity Card – ISIC

Address: First Floor 22 Iras &, Arch. Makarios III Avenue, Nicosia 1061, Cyprus

Contact Phone: 22452945 / 0030 6936985476

Email: info@isic.com.cy, v.stamataris@travelorama.com.cy

Website: www.isic.com.cy

Η ISIC είναι η μοναδική ΔΙΕΘΝΗΣ κάρτα πιστοποίησης της φοιτητικής ιδιότητας, ισχύει σε 135 χώρες παγκοσμίως και είναι αναγνωρισμένη από την UNESCO, από Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, Υπουργεία Παιδείας & Πολιτισμού κ.α.

H ISIC απευθύνεται σε φοιτητές, σπουδαστές & μαθητές της Δημόσιας & Ιδιωτικής εκπαίδευσης και παρέχει προνόμια & εκπτώσεις στους κατόχους της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι εκπτώσεις αφορούν σε ταξιδιωτικές υπηρεσίες, καταστήματα ένδυσης & υπόδησης, εμπορικά κέντρα & outlets, καταστήματα εστίασης, ιατρικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικά προγράμματα & πιστοποιήσεις.

University of Pécs, Hungary  

Διεύθυνση: H-7622, Pécs, Vasvári Pál utca 4., Hungary

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 0036307010632

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: international@pte.hu

Ιστοσελίδα: https://pte.hu/hu

Το Πανεπιστήμιο του Πετς με 20,000 φοιτητές, μεταξύ των οποίων 4,500 ξένοι, 1,400 λέκτορες και ερευνητές, και 10 σχολές είναι ένα από τα μεγαλύτερα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ουγγαρίας, και αποτελεί κέντρο επιστήμης της περιοχής. Οι ρίζες της ίδρυσής του πάνε πίσω στο 1367.

Οι ξένοι φοιτητές έχουν να επιλέξουν από το ευρύ φάσμα πάνω από 90 αγγλόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών σε διάφορα επίπεδα (προετοιμασίας, πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα, διδακτορικό), και σε διάφορους κλάδους σπουδών, όπως Ιατρική, Επιστήμες Υγείας, Επιχειρηματικές Σπουδές, Μηχανική, Πληροφορική, Αρχιτεκτονική, Φυσικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Τέχνη και Μουσική.

Εάν θέλεις να σπουδάσεις σε ένα  πολυπολιτισμικό περιβάλλον, με λογικά δίδακτρα, σε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και μακροχρόνια παράδοση, επίλεξε το αρχαιότατο πανεπιστήμιο της Ουγγαρίας και στείλε την αίτησή σου.

Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου – Αστυνομία Κύπρου

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22808236, 22808483

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: policeacademy.recruit@gmail.com

Αποστολή της Αστυνομίας είναι  η προστασία της ζωής και της περιουσίας των ανθρώπων που ζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται τη χώρα μας.

Όραμα της Αστυνομίας είναι να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη και αποτελεσματική Αστυνομία, η οποία να εγγυάται μια ασφαλέστερη κοινωνία.

Η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, η οποία αποτελεί τον αποκλειστικό φορέα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών του Αστυνομικού Σώματος, είναι Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νόμος 68(Ι)96) πιστοποιημένη από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Έχει αναπτύξει συνεργασία με άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού, με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Ανώτερη Εκπαίδευση στη Βουλγαρία

Διεύθυνση: Αγίου Προκοπίου 1, Αραδίππου 7101, Λάρνακα, Κύπρος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 97698558, 24001972

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Kalinka_83@abv.bg

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να μάθετε σε ποια βουλγαρικά πανεπιστήμια προσφέρεται την ειδικότητα που αναζητάτε. Μετά από αυτό Θα σας καθοδηγήσουμε  καθ’ ‘όλη τη διάρκεια της αίτησης. Προσφέρουμε την προετοιμασία όλων των εγγράφων σύμφωνα με τις συνθήκες του πανεπιστημίου. Επιπλέον, τα υποβάλλουμε προσωπικά, παρέχοντάς σας συνεχή επίβλεψη της διαδικασίας.

P.A. College

Address: Corner of Faneromenis Ave. and Kalvou Str., P.O. Box 40763, 6307 Larnaca, Cyprus

Contact Phone: 24021555

Email: f.loizou@faculty.pacollege.ac.cy

Website: www.pacollege.ac.cy

P.A. College is a private Higher Education Institution operating in Cyprus since 1983. P.A. College is the only premier Executive Business School in Cyprus that offers degrees in Business Administration, Accounting and Finance, Marketing Management, and Business Computing. Its university level degrees are accredited and recognised by the appropriate Authorities in Cyprus.

In addition, P.A. College collaborates with Keele University, a top UK university, to award degrees in Accounting and Business Management, Business and Human Resources Management, Business Management and Finance, Economics, Economics and Finance, International Business Management, International Business and Marketing, Marketing and Business Management, Accounting and Finance, Management with Integrated Master’s.

The College’s facilities are modern and fully equipped with cutting-edge technology.

P.A. College – Keele University

Address: Corner of Faneromenis Ave. and Kalvou Str., P.O. Box 40763, 6307 Larnaca, Cyprus

Contact Phone: 24021555

Email: f.loizou@faculty.pacollege.ac.cy

Website: www.pacollege.ac.cy

Keele University, a top UK university, collaborates with P.A. College to award degrees in Accounting and Business Management, Business and Human Resources Management, Business Management and Finance, Economics, Economics and Finance, International Business Management, International Business and Marketing, Marketing and Business Management, Accounting and Finance, Management with Integrated Master’s. The degrees are awarded by Keele University. Initially, students’ study at P.A. College and then transfer to Keele University, the degree awarding university.

Medical Studies Greece – Ιατρικές Σπουδές στην Ελλάδα

Address: Mitropoleos 17,54624 Thessaloniki, Greece / Panepistimiou 39,10579 Athens, Greece

Contact Phone: 00306995105599, 00306946573031, 00302310222888

Email: info@medicalstudiesgreece.com

Website: www.medicalstudiesgreece.com

Σχολή προετοιμασίας υποψηφίων φοιτητών για ιατρικές σπουδές υψηλών προδιαγραφών σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της Ελλαδας (Θεσσαλονίκη, Αθήνα).

TOMI EDUCATION – ΣΧΟΛΗ ΠΡOΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Address: Bajzova 2, 04001 Kosice, Slovakia / Mitropoleos 17, 54624 Thessaloniki, Greece

Contact Phone: 00306995105599

Email: info@tomischool.eu, cbanioras@yahoo.gr

Website: www.tomischool.eu

University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice

Address: Komenského 73, 04181 Košice, Slovakia

Contact Phone: 00421 915 984 704

Email: zita.faixova@uvlf.sk

Website: https://www.uvlf.sk

The sole university for veterinary education in Slovakia.

 • General Veterinary Medicine (6-Year Study Programme) In English Language
 • fully APPROVED and ACCREDITED by EAEVE
 • internationally recognized titles and diplomas
 • students from all around the world
 • a lot of hands on teaching at 5 university clinics and special facilities
 • animals as a part of a campus
 • great student references
 • friendly atmosphere

More info on www.uvlf.sk/en

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ TCS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διεύθυνση: Ομήρου 3, Πλατεία Ελευθερίας, ΤΘ 22699, 1523, Λευκωσία

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22669779

 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@tcs.com.cy

 Ιστοσελίδα: www.tcs.com.cy

Το Αμερικάνος TCS Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο το οποίο κινητοποιείται στον χώρο από το 1997. Είναι ιδρυτικό μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Εκπαιδευτικών Συμβούλων, εγγεγραμμένο και εξουσιοδοτημένο από το UCAS Αγγλίας και παρέχει συμβουλευτικές, καθοδηγητικές και άλλες πρακτικές υπηρεσίες για προπτυχιακές, πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ολλανδία (μέσω Studielink) και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το TCS με εξειδικευμένο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό, προσφέρει συμβουλές σε μαθητές, τελειόφοιτους και απόφοιτους Λυκείων, Κολεγίων και άλλων Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Στόχος μας είναι η παροχή κάθε βοήθειας προς όλους τους νέους που προβληματίζονται για το μέλλον τους, την επιλογή του κατάλληλου κλάδου σπουδών, αλλά και για τη μελλοντική τους καριέρα.

Υπηρεσίες:

 • Συμβουλές και καθοδήγηση για εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στην Κύπρο και το εξωτερικό.
 • Χορήγηση Ψυχομετρικού Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων.
 • Σωστή καθοδήγηση στην επιλογή του κατάλληλου πανεπιστημίου.
 • Ενημέρωση σχετικά με τους όρους εισδοχής
 • Συμπλήρωση και αποστολή αιτήσεων.
 • Ενημέρωση για τη χώρα, την πόλη και το πανεπιστήμιο που έχουν επιλέξει.
 • Διευθέτηση του χώρου διαμονής.
 • Ενημέρωση και πληροφορίες για διαθέσιμες υποτροφίες και κρατικές χορηγίες.
 • Συμπλήρωση και αποστολή αίτησης Φοιτητικού Δανείου.
 • Συμπλήρωση όλων των άλλων σχετικών εγγράφων.
//]]>