ΩΡΑΡΙΟ

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017
08:30 — 13:30
16:00 — 20:00
 
Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017
14:00 — 20:00
 
Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017
14:00 — 20:00