ΩΡΑΡΙΟ

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018
08:30 — 13:30
16:00 — 20:00
 
Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018
14:00 — 20:00
 
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018
14:00 — 20:00