Διεθνής Έκθεση Κύπρου «Εκπαίδευση και Καριέρα»

Χώρος Διεθνούς Έκθεσης Κύπρου
Οδός Ηλία Παπακυριακού, Περιοχή Μακεδονίτισσας,
2415 Έγκωμη, Λευκωσία

Τηλέφωνο: +357 22894278
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: christou.p.elpida@ucy.ac.cy

Ώρες Λειτουργίας

Παρασκευή, 14 Μαϊου 2021
08:30 — 13:30
16:00 — 20:00

Σάββατο, 15 Μαϊου 2021
14:00 — 20:00

Κυριακή, 16 Μαϊου 2021
14:00 — 20:00