ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK - Περίπτερο 11 /Booth 11

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

Περίπτερο 11

7 Γιάννη Φρειδερίκου, Παλουριώτισσα, 1036, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 394394
Email Επικοινωνίας: info@frederick.ac.cy 
Ιστοσελίδα: www.frederick.ac.cy
 

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι το μόνο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο που λειτουργεί με άδεια λειτουργίας από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου σε δύο πόλεις, τη Λευκωσία και τη Λεμεσό. Για την επίτευξη των στόχων του, το Πανεπιστήμιο διαθέτει υπερσύχρονα εργαστήρια, βιβλιοθήκες, πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και ακαδημαϊκό προσωπικό με πλούσιο επιστημονικό και ερευνητικό έργο. Σήμερα το Πανεπιστήμιο λειτουργεί με 6 Σχολές, 16 Τμήματα και προσφέρει πέραν των 60 προγραμμάτων σπουδών, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό επίπεδο, καθώς και προγράμματα εξ’ αποστάσεως, με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση και κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων. Το Πανεπιστήμιο Frederick έχει λάβει την υψηλότερη ένδειξη αναγνώρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την απονομή των ECTS Label και Diploma Supplement Label. Είναι αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ως Ομοταγές προς τα Ελληνικά ΑΕΙ, ενώ είναι το μόνο μη-κρατικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου που αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας της Κίνας.


ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 • Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 • Τμήμα Προδημοτικής Εκπαίδευσης
 • Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
   

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 • Τμήμα Νοσηλευτικής
 • Τμήμα Φαρμακευτικής

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Τμήμα Οικονομικών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών
 • Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 • Τμήμα Αρχιτεκτονικής
 • Τμήμα Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • Τμήμα Δημοσιογραφίας
 • Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
 • Τμήμα Νομικής
 

 

FREDERICK UNIVERSITY

Booth 11

7, YIANNI FREDERICKOU STR. PALLOURIOTISSA, Nicosia, Cyprus
Contact Phone: +357 22 394394
Contact Email: info@frederick.ac.cy 
 

Frederick University is an energetic and vibrant private university operating in Cyprus. It operates from two campuses, in Nicosia and Limassol. The University is enjoying respect and recognition both nationally and internationally and offers a broad range of academic programs of study in the areas of Science, Engineering, Business, Arts, Architecture, Media, Humanities, Health, and Education. It has a strong focus on academic research, being one of the leading research organizations in the country. With its dedication to academic excellence, provision of innovative and high-quality programs of study (undergraduate and postgraduate) and active research, Frederick University is an ideal destination for young people interested in obtaining the knowledge, skills and critical thinking needed to address the challenges of the modern world.
Currently, Frederick University comprises six academic Schools, covering a wide variety of academic discipline.


SCHOOLS AND DEPARTMENTS
SCHOOL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES

 • Department of Mechanical Engineering
 • Department of Civil Engineering
 • Department of Computer Science and Engineering
 • Department of Electrical Engineering

SCHOOL OF EDUCATION

 • Department of Pre- primary Education
 • Department of Primary Education

SCHOOL OF HEALTH SCIENCES

 • Department of Nursing
 • Department of Pharmacy

SCHOOL OF ECONOMIC SCIENCES AND ADMINISTRATION

 • Department of Business Administration
 • Department of Accounting & Finance
 • Department of Maritime Studies

SCHOOL OF ARCHITECTURE, FINE AND APPLIED ARTS

 • Department of Architecture
 • Department of Fine & Applied Arts

SCHOOL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

 • Department of Journalism
 • Department of Social Work
 • Department of Law