ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ Περίπτερο 10 / Booth 10

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

Περίπτερο 10

Λεωφόρος Δανάης 2, 8042 Πάφος, Κύπρος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 26 843300
Email Επικοινωνίας: info@nup.ac.cy
Ιστοσελίδα: www.nup.ac.cy
 

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου έχει θέσει ως πρωταρχικούς του στόχους αφενός τη δημιουργία ενός δυναμικού μαθησιακού περιβάλλοντος και αφετέρου τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε γνωστικά πεδία που σχετίζονται άμεσα με τις ανάγκες της Κυπριακής κοινωνίας. Το Νεάπολις προσφέρει πτυχιακά προγράμματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τη Λογιστική και Τραπεζική, τις Οικονομικές Επιστήμες, την Ψυχολογία, τη Νομική, την Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων, την Εφαρμοσμένη Πληροφορική, την  Αρχιτεκτονική και Αρχιτεκτονική Τοπίου. Μεταπτυχιακά  προγράμματα όπως τη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA, Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά, Δημόσια Διοίκηση, Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Πληροφοριακά συστήματα, Real Estate, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Συμβουλευτική Ψυχολογία, Ιστορία, Ελληνικός Πολιτισμός, Θεολογία, Διαχείριση Κατασκευών και Αρχιτεκτονική Τοπίου. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει σύγχρονες  εγκαταστάσεις, άνετους χώρους εστίασης, πλήρως εξοπλισμένους χώρους διαμονής των φοιτητών, καφεστιατόριο καθώς και χώρους άθλησης.

 

 

Neapolis University Pafos

Booth 10

2 Danais Avenue, 8042 Paphos, Cyprus
Contact Phone: +357 26 843300
Contact Email: info@nup.ac.cy
Website: www.nup.ac.cy
 
 

The primary target of Neapolis University Pafos is the creation of a dynamic learning environment focusing on fundamental and applied research in academic areas relevant to the needs of the Cypriot society. The University offers undergraduate Programmes in Business Administration, Accounting, Banking & Finance, Economics Science, Law, Psychology, Real Estate, Applied Informatics, Architecture and Landscape Architecture.  Postgraduate Programmes such as Business Administration MBA, Banking, Investment & Finance, Public Administration, European Governance, International & European Business Law, Educational Psychology, Counselling Psychology, Theological Studies, History, Greek Civilization, Real Estate, Information Systems, Construction Management and Landscape Architecture. The University has modern facilities, comfortable teaching lecture and common areas, fully equipped student accommodation rooms with individual bathrooms, kitchen and laundry facilities, a café-restaurant, as well as athletic facilities.