ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Περίπτερο 19

Διεύθυνση: Οδός Άτλαντος, 2014 (Λύκειο Δασούπολης), Λευκωσία.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22665600
Ιστοσελίδα:www.osgml.org