ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Περίπτερο 53

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22800684
Email Επικοινωνίας: yp_exetaseon@moec.gov.cy 
 

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού έχει ως αντικείμενο ενασχόλησης την οργάνωση και τη διεξαγωγή εξετάσεων.

Στόχος της Υπηρεσίας Εξετάσεων είναι η διασφάλιση της εγκυρότητας, της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των ποικίλων εξετάσεων που διενεργεί.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22800931
Email Επικοινωνίας: ysea@moec.gov.cy
 

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α.) υπάγεται δι¬οικητικά στη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολι¬τισμού. Ως κύριο στόχο έχει την προσωπική, κοινωνική, εκπαιδευτική και επαγ¬γελματική ανάπτυξη των μαθητών και άλλων ατόμων.

 

ΚΥΣΑΤΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22806357
Email Επικοινωνίας: info@kysats.ac.cy
 

Το ΚΥΣΑΤΣ είναι το αρμόδιο σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από αναγνωρισμένα ιδρύματα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή από αξιολογημένα/πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών.

Το ΚΥΣΑΤΣ παρέχει πληροφορίες για τα συστήματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου και του εξωτερικού καθώς επίσης και για τους τίτλους σπουδών που απονέμουν τα ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου και του εξωτερικού.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22800806
Email Επικοινωνίας: eps@moec.gov.cy

Αποστολή της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας είναι η προστασία και προαγωγή της ψυχικής υγείας και η ολόπλευρη ανάπτυξη του κάθε ατόμου που μετέχει στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς επίσης και η διευκόλυνση της μάθησης όλων των παιδιών και εφήβων. Η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, αποτελεί την κατ΄ εξοχήν Υπηρεσία του Κράτους που μεταφέρει τις αρχές της ψυχολογίας στο χώρο της εκπαίδευσης, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στον ποιοτικό εκδημοκρατισμό του θεσμού του σχολείου, στην αποδοχή και το σεβασμό της διαφορετικότητας και στη σχολική επιτυχία όλων των παιδιών. Οι υπηρεσίες των Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων απευθύνονται στους ίδιους τους μαθητές, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται είτε υπό τη μορφή της εξατομικευμένης αντιμετώπισης των παιδιών που παρουσιάζουν προβλήματα μάθησης και προσαρμογής, είτε υπό τη μορφή ευρύτερων προληπτικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων.

 

Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.)

Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22800651
Email Επικοινωνίας: circulartech@schools.ac.cy
 

Τα Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. προσφέρουν ευκαιρίες στους πολίτες της Κύπρου και ιδιαίτερα στους νέους για απόκτηση, βελτίωση ή αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων και δεξιοτήτων, έτσι ώστε να καταστούν ικανότεροι για απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας.

Σκοπός των Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. είναι να προσφέρουν σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών, τα οποία θα παρέχουν επιστημονικές, τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες και ταυτόχρονα θα χαρακτηρίζονται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα προς τις ραγδαία επιτελούμενες αλλαγές στην απασχόληση, την οικονομία, τα επαγγέλματα και το περιεχόμενο των επαγγελμάτων.