ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

BOOTH 36

UNIVERSITY OF THESSALY— ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Διεύθυνση: ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ, 382 21, ΒΟΛΟΣ, ΕΛΛΑΣ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 2421074000

Ιστοσελίδα: www.uth.gr

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  info@uth.gr

 

The University of Thessaly was founded in 1984. It’s divided in into 18 Faculties, offering 54 Postgraduate Degree Programmes in all 4 cities of Thessaly (Volos, Larissa, Trikala, Karditsa) as well as in the city of Lamia. Today it hosts around 20.000 students of all levels. UTH is a prominent institution of Higher Education aiming to promote scientific knowledge through teaching & high quality scientific research in all fields, and to contribute to the cultural & economic development of the local community and the society at large. More information: www.uth.gr

To Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1984. Λειτουργούν σ’ αυτό 18 Ακαδημαϊκά Τμήματα και 54 Μεταπτυχιακά Προγράμματα, στις 4 πόλεις της Θεσσαλίας (Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα) καθώς και στην πόλη της Λαμίας. Σήμερα φοιτούν σ’ αυτό, περίπου 20.000 φοιτητές όλων των επιπέδων. Το Π.Θ είναι ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με αποστολή την προαγωγή γνώσης μέσω της διδασκαλίας και της υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας σε όλα τα πεδία καθώς και με τη συνεισφορά στην πολιτιστική & οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες: www.uth.gr