ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

BOOTH 71

YOUTH BOARD OF CYPRUS-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

 

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθαλάσσας 104, Στρόβολος, 2024 Λευκωσία.

                    Τ.Θ. 20282, 2150, Λευκωσία

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22402601

Ιστοσελίδα: onek.org.cy

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Info@onek.org.cy

 

Youth Board of Cyprus is a governmental organisation that started its operation in 1994, by offering a variety of opportunities to young people for active participation in local happenings in Cyprus and Abroad.Youth Board of Cyprus promotes the progress and prosperity of all young people of Cyprus regardless of religion or race. Youth Board also promotes the substantial participation to the civli, economic and cultural development of our Country.

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (Ο.ΝΕ.Κ.) είναι ημικρατικός οργανισμός που άρχισε να λειτουργεί το 1994, προσφέροντας πληθώρα ευκαιριών στους νέους για ενεργό συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.Ο (Ο.ΝΕ.Κ.) προάγει την πρόοδο και ευημερία όλων των νέων ανθρώπων της Κύπρου ανεξαρτήτως θρησκευτικής, εθνικής ή φυλετικής καταγωγής. Παράλληλα προωθεί την ουσιαστική συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας μας.