ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

BOOTH 43

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

 

Διεύθυνση: Άτλαντος, 2014 Λευκωσία (Λύκειο Δασούπολης)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 665 600

Ιστοσελίδα: www.osgml.org

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Λευκωσίας, αποτελεί την εθελοντική Οργάνωση των γονιών της πόλης μας και έχει στις προτεραιότητες του, την πρόοδο όλων των παιδιών αλλά και γενικότερα την παροχή ποιοτικής παιδείας και ουσιαστικής συμμετοχής σε θέματα πολιτισμού του τόπου μας.Η Ομοσπονδία αναπτύσσει κοινωνική, πολιτιστική και εκπαιδευτική δράση και στόχος της είναι η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου και η ευημερία των μαθητών. Αποτελείται από όλους τους Συνδέσμους Γονέων των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης της πόλης και επαρχίας Λευκωσίας και  στο σύνολο η Ομοσπονδία Λευκωσίας εκπροσωπεί πέρα των 35000 γονιών και 16000 μαθητών.