ΑΣΠΑΙΤΕ (ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

BOOTH 36

ASPETE (SCHOOL OF PEDAGOGICAL & TECHNOLOGICAL EDUCATION)— ΑΣΠΑΙΤΕ (ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

 

Διεύθυνση: ΑΣΠΑΙΤΕ 141 21 ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 2102896704

Ιστοσελίδα: mkant@aspete.gr

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@aspete.gr

 

ASPETE provides concurrent technological and pedagogical education at tertiary level. Its mission includes the promotion of applied research in educational technology and pedagogy, the provision of training, further training or specialization for in-service or prospective teachers, as well as the implementation of MA/MSc.

ASPETE has the following Academic Departments:

 • Department of Education
 • Department of Electrical & Electronic Engineering Educators
 • Degree Option: Electrical Engineering Educators
 • Degree Option: Electrical Engineering Educators
 • Department of Mechanical Engineering Educators
 • Department of Civil Engineering Educators

ASPETEʼs main campus is situated in an attractive location no more than 10 km from the center of Athens. 

 

Η αποστολή της ΑΣΠΑΙΤΕ περιλαμβάνει την παράλληλη παροχή τεχνολογικής και παιδαγωγικής εκπαίδευσης , την προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας στην εκπαιδευτική τεχνολογία και την παιδαγωγική και τη διοργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης, καθώς  και Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Σήμερα η ΑΣΠΑΙΤΕ αποτελείται από τα Τμήματα:

 • Παιδαγωγικό Τμήμα
 • Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών  Ηλεκτρονικών Μηχανικώνμε δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις:
 • Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών
 • Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών

Η ΑΣΠΑΙΤΕ στεγάζεται στις ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις της στο Μαρούσι. Προγράμματα παιδαγωγικής κατάρτισης, επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης παρέχονται σε έντεκα άλλες πόλεις της περιφέρειας.