ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεθνής Έκθεση Κύπρου «Εκπαίδευση και Καριέρα»

Τηλέφωνο: +357-22-894278

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: christou.p.elpida@ucy.ac.cy