Διεθνής Έκθεση Κύπρου “Εκπαίδευση και Καριέρα”

Τηλέφωνο: +357 22894278

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: christou.p.elpida@ucy.ac.cy