Επιλέξτε περίπτερο

Επιλέξτε το κατάλληλο περίπτερο για να προωθήσετε καλύτερα τον οργανισμό σας κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Εκπαίδευσης και Καριέρας Κύπρου 2023.

Το κόστος ανέρχεται στα 92 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν το ΦΠΑ, το οποίο είναι 19%. 

Εξοπλισμός

Το βασικό πλάνο ενός περιπτέρου περιλαμβάνει:

  • ​Περιμετρική τοιχοποιία ύψους 2,5 μέτρων
  • Μετώπη με το όνομα του εκθέτη σε απλά γράμματα
  • Γραφείο με καρέκλες
  • Κάλαθος για άχρηστα
  • Φωτισμός και Ηλεκτρισμός (μαζί με την κατανάλωση)
  • Καθαριότητα

Σημείωσεις:

  • Στις πλευρές των περιπτέρων που εφάπτονται διαδρόμων δεν περιλαμβάνεται τοιχοποιία.
  • Τα πιο πάνω είδη της βασικής δομής δεν είναι ανταλλάξιμα με τα είδη του πρόσθετου εξοπλισμού.

Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται και η προβολή του εκθέτη στον Κατάλογο Εκθετών, στην ιστοσελίδα της έκθεσης και στα κοινωνικά δίκτυα.

Αρχεία

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας

στο τηλέφωνο +357 22894278 ή μέσω email στο christou.p.elpida@ucy.ac.cy

Διοργανωτές
Συνδιοργανωτής
Συνεργάτες
Υποστηρικτές