ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ – ΑΙΘΟΥΣΑ A

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα παρακαλώ όπως πατήσετε στον σύνδεσμο

EduFair2023_PresentationsProgramme_ROOMA_03032023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ – ΑΙΘΟΥΣΑ B

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα παρακαλώ όπως πατήσετε στον σύνδεσμο

EduFair2023_PresentationsProgramme_ROOMB_02032023