Γίνε Χορηγός

Η έκθεση Εκπαίδευση και Καριέρα είναι η καλύτερη ευκαιρία να προωθήσετε την εταιρεία σας στον τομέα της εκπαίδευσης και καριέρας.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

€15.000

 • 1 μεγάλος χορηγός
 • δωρεάν περίπτερο (32 sq.m)
 • Λογότυπο στην ιστοσελίδα
 • Λογότυπο στο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό
 • Λογότυπο στα billboard και στο διαφημιστικό υλικό
 • Social Media Posts
 • Αναφορά στη ραδιοφωνική διαφήμιση
 • Αναφορά στη διαφήμιση μέσω videos
 • Δωρεάν ολοσέλιδη διαφήμιση στον Κατάλογο Εκθετών
 • Branding on location
ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

€10.000

 • μέχρι 3 χρυσοί χορηγοί
 • δωρεάν περίπτερο (20sq.m)
 • Λογότυπο στην ιστοσελίδα
 • Λογότυπο στο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό
 • Λογότυπο στα billboard και στο διαφημιστικό υλικό
 • Social Media Posts
 • Αναφορά στη ραδιοφωνική διαφήμιση
 • Αναφορά στη διαφήμιση μέσω videos
 • Δωρεάν ημισέλιδη διαφήμιση στον Κατάλογο Εκθετών
ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

€5.000

 • δωρεάν περίπτερο (15sq.m)
 • Λογότυπο στην ιστοσελίδα
 • Λογότυπο στο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό
 • Λογότυπο στα billboard και στο διαφημιστικό υλικό
 • Social Media Posts
 • Αναφορά στη ραδιοφωνική διαφήμιση
ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

€1.000

 • μέχρι 5 χορηγοί
 • Λογότυπο στην ιστοσελίδα
 • Λογότυπο στο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό
 • Λογότυπο στα billboard και στο διαφημιστικό υλικό
 • Αναφορά στη ραδιοφωνική διαφήμιση
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

€500

 • μέχρι 10 υποστηρικτές
 • Λογότυπο στην ιστοσελίδα
 • Λογότυπο στο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό

Για προτάσεις (χορηγών και υποστηρικτών), παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο christou.p.elpida@ucy.ac.cy ή μέσω τηλεφώνου στο +357 22894278